•  
  •  

Wszystkie Kategorie


thumb
  Jeśli trafiliście na ten tekst, najprawdopodobniej wiecie już, czym są praktyki BDSM. Internet pełen jest definicji i opinii na ten temat. Również książka i powstały na jej podstawie film „50 Shades of Gray” rozpalił wyobraźnię wielu osób. Dlatego zamiast powielać p...